แถลงการณ์ 30/2558


scblu30-58

อ่านแถลงการณ์ฉบับที่ 29/2558 ในเมนู webboard และติดตามแถลงการณ์ก่อนหน้านี้และฉบับต่อ ๆ ไป ติดตามได้ในเมนู webboard