แถลงการณ์ 12,13,27/2558


scblu12,13,27/2558

อ่านแถลงการณ์ฉบับที่ 12,13,27/2558 ในเมนู webboard และติดตามแถลงการณ์ก่อนหน้านี้และฉบับต่อ ๆ ไป ติดตามได้ในเมนู webboard