วันที่ 12 มกราคม 2552

ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน

สหภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์

ได้เข้าอวยพรผู้บริหารธนาคาร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2552


test1

test1